poniedziałek, 15 września 2014

Depresja poporodowa...Urodziładziecko, powinno bycudownie, powinnabyszczęśliwa. Jest inaczej. Mylisz, e jestezłą matk, czujesz sibezradna, samotna, głupia. Nie mówisz nikomu co czujesz. Jestenieszczęśliwa. Czujesz, e wiat zawalił Ci sina głow. Nie wiesz co sidzieje. Wstydzisz się, że nie kochasz dziecka. Prawdopodobnie masz depresjpoporodow


Przede wszystkim uspokój sii pomyl co wydarzyło siostatnio w Twoim yciu. Zauwa, e Twoje osłabienie i zmczenie - fizyczne i psychiczne -jest całkiem zrozumiałe i łatwe do wyjanienia. Ciąża i nastpujcy po niej poród, to jedno z najwikszych i najtrudniejszych wydarzew kobiecym yciu.

Kilka dni po porodzie pojawia sizmczenie, zniechcenie, ciało boli a obowizki zaczynajprzerasta. Tak wic obniony nastrój czy stan z objawami depresyjnymi tupo porodzie szjawiskiem czstym i normalnym. Na ogół jest to krótkotrwały stan przejciowy.  


Niestety czasem przechodzi w stan permanentny. Mówimy wtedy o depresji poporodowej. Wiele kobiet odczuwa pierwsze poważnie niepokojące objawy w pierwszym miesiącu życia dziecka, czasem jednak nawet w pół roku później.  

Depresja poporodowa dotknąć móże nawet 20% kobiet. Czaem bywa mylona z tzw. baby blues, nie są to jednak to samo. Depresja poporodowa jest chorobą wymagającą leczenia.
Sróne odmiany depresji, zależą one od osobowoci kobiety, wczeniejszych przey, sytuacji rodzinnej czy wieku. Mona jednak opisapewien zespół objawów, które ułatwiajrozpoznanie. 

Kobieta w poporodowej depresji jest nieustannie zmczona, cierpi na bezsenność a wic wstaje zmczona, nie regeneruje sił nawet po odpoczynku, jest apatyczna i rozbita. Nie ma siły, nic jej nie cieszy. Zaczyna winiza swój stan bliskich i oczywicie dziecko. Potem zaczyna winisiebie. Zdarza si, e nie ma apetytu lub wrcz przeciwnie, ma wilczy. Czuje sizłą matk, chojest nadopiekucza i obsesyjnie martwi sio zdrowie dziecka. Niezalenie od zapewniebliskich, e sobie radzi, boi sizostasama z dzieckiem, bo nie wierzy we własne siły. Nie ma ochoty na seks. Czasem nie czuje wizi z dzieckiem. Bywa, e jest wciąż na dziecko zła. Pojawiajsilki i napady paniki a take rozdranienie i zupełna nieumiejtność opanowywania wybuchów złoci. 


Trudno jest przewidzie, kiedy i u której kobiety pojawi sidepresja poporodowa. Niektóre kobiety sszczególnie podatne, co wcale nie oznacza, e depresja sipojawi. Depresja jest bowiem efektem współwystpowania rónych czynników. 


W literaturze przedmiotu mowi sie, że są czynniki zwikszające ryzyko wystpienia depresji poporodowej. Szczególnuwagtrzeba zwrócina osobowociowskłonność do depresji, problemy i yciowe tragedie, urodzenie wczeniaka, dziecka chorego lub obarczonego wad. Sprzyjachorobie mogpowane kłopoty yciowe, brak pomocy i wsparcia ze strony rodziny i partnera czy wiek matki. 


By przezwyciężydepresję poporodową istotne jest wsparcie rodziny. Niestety czasem to nie wystarcza. Koniecznie trzeba wtedy zwrócisio pomoc do specjalisty - psychologa lub psychiatry. Leczenie polega na rozmowach i psychoterapii. Czasami włączyć trzeba farmakologię.

Choleki częściowo przenikajdo pokarmu, to przy niskich dawkach leków, przeciwdepresyjne środki farmakologiczne nie zagrażają dziecku. Leczenie zwykle trwa długo. Jak w kadej depresji leki naley przyjmowa- by zapobiec nawrotom - jeszcze do jakiś czas po ustpieniu objawów.

Nie warto czekać aż "samo przejdzie", nie powinno się ukrywać choroby. Dla dobra swojego i dziecka oraz rodziny - trzeba się leczyć.

Mimo, e leczenie depresji poporodowej jest długotrwałe, na ogół koczy sisukcesem.


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz